logoenplaats250Vereniging "Senioren Belangen" is opgericht op 10 december 2015 met als hoofddoel lokaal de belangen te behartigen van de leden in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude.
Senioren Belangen is een algemene en zelfstandige belangenorganisatie van en voor senioren en voert een eigen, onafhankelijk beleid.


Wij werken actief samen met relevante lokale organisaties en overheden, die wij gevraagd en ongevraagd adviseren over relevante zaken, die senioren aangaan.

Onze belangenbehartiging is specifiek gericht op een aantal thema’s te weten: Wonen, Zorg en welzijn, Inkomen, Mobiliteit, waaronder Verkeer en Veiligheid, Domotica en Ouderenadvies. Uitgangspunt is dat Senioren Belangen een bijdrage wil leveren aan het verhogen van de kwaliteit van leven van senioren in de eerder genoemde gemeenten.

Als lid van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) kunnen wij  gebruik maken vann en aantal diensten en services, die door of namens de federatie aan haar leden wordt aangeboden. Voorbeelden zijn o.a. de collectieve ziektekostenverzekeringen en belastingservices.  
Om te zorgen dat landelijk onze belangen worden gewaarborgd zijn wij als lid van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) tevens aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden.


Senioren Belangen heeft als doelstelling een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens senioren, zodat zij – naar vermogen – in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en het behartigen van de belangen van senioren in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

Wij werken o.a. samen met de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) in de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel/Renswoude voor het afstemmen van actviteiten en services. Voor specifieke SWO activiteiten en datums alsmede de aangeboden services kunt u op hun website kijken. Klik hiervoor op de betreffende SWO logo's hieronder.

Voor onze statuten klik op deze link.
Voor onze verantwoordingen en relevante verslagen klik op deze link.

Zoekargumenten voor   logo google 100 : senioren belangen woudenberg

 

 
logoswo
         Woudenberg
 
 
 
  
     SWO Scherpenzeel/Renswoude

 Scherpenzeel-Renswoude

 

 

             Facebook logo                  privacy verklaring

Lokaal nieuws

rtvutrecht100 
 
Logobdu100 

Landelijk nieuws

 logo nu nl    logo nu sport
Onze vereniging is aangesloten bij de landelijke Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv).
FASv weblogo
 logo nvog 250
 
Copyright © 2021 Senioren Belangen.