Ouderenmishandeling is iets wat gebeurt in grote steden en komt in onze omgeving niet voor….toch?
Het is zo een beladen term en klinkt erg bedreigend maar ouderenmishandeling komt overal voor en op basis van statistische gegevens zal dit ook in uw omgeving zijn.

Uit onderzoek blijkt dat 5,5% van ouderen boven de 65 jaar slachtoffer is geworden van ouderenmishandeling, dit betekent 1:20 ouderen. Maar dit zijn slechts de gevallen die bekend zijn geworden.
In heel veel situaties wordt, om welke reden dan ook, geen melding gedaan of ruchtbaarheid gegeven aan de mishandeling, waardoor bovengenoemde gegevens slechts een topje van de ijsberg vormen.

Misschien vraagt u zich af: Wat wordt er nu precies verstaan onder ouderenmishandeling; kan ik het voorkomen en als ik (denk) slachtoffer te zijn of te worden wat kan ik dan doen?

Over de symptomen, signalen en nog veel meer zaken rond ouderenmishandeling houdt Marianne Overberg* op 19 november 2021 een lezing.
Daarin geeft zij voorbeelden uit de praktijk en reikt daarnaast hulpmiddelen aan waar u wellicht iets aan heeft.

Ouderenmishandeling is een onderwerp waarvan men liever wegkijkt waardoor het lijkt alsof het niet bestaat maar het volgende wordt u tijdens de lezing duidelijk:

JE ZIET HET PAS ALS JE HET GELOOFT én …….PRATEN HELPT!

  • Marianne Overberg vervult al ruim 12 jaar de functie van vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris bij Stichting De Koperhorst in Amersfoort. Hierbij zijn o.a. Ouderenmishandeling en onheuse bejegening (pesten) haar specifieke aandachtsgebieden. Naast haar werk in De Koperhorst heeft zij al vele presentaties, lezingen en workshops gegeven en houdt haar kennis o.a. op peil door nauwe contacten met VWS, Movisie en Veilig Thuis.
Deze lezing wordt gehouden op 19 november in MFC De Schans te Woudenberg, aanvang 14 30 uur.
De entree, alsmede de koffie en thee zijn gratis. Ook zal er wat lekkers geserveerd worden.

Link naar interview met Marianne Overberg
 
Copyright © 2021 Senioren Belangen.