zorg2

Wie zijn wij

C-support is een stichting die werkt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We ondersteunen en adviseren mensen met langdurige coronaklachten (Long COVID) in heel Nederland. En we delen onze kennis met andere (zorg)professionals.

Wij ondersteunen mensen met langdurige corona klachten (Long COVID)
Heeft u drie maanden na een coronabesmetting nog steeds klachten? Wij ondersteunen mensen die corona hebben gehad. Ook adviseren we (zorg)professionals en geven we (na)scholing.

Drie maanden na uw vaccinatie nog klachten? Ook dan kunt u bij ons terecht. Link naar stichting C-Support.

Voor wie zijn wij er?
Gelukkig herstellen de meeste mensen van COVID-19. Maar er is ook een groeiende groep mensen die na drie maanden nog steeds klachten heeft. C-support is er speciaal voor hen.

C-support model
C-support adviseert en ondersteunt mensen met langdurige coronaklachten. We kijken naar de klachten en naar de gevolgen van deze klachten op alle leefgebieden. Het kan gaan om lichamelijke en geestelijke gezondheid, het sociale leven, werk en inkomen. We kijken wat er nodig is om de situatie te verbeteren. We helpen bij het vinden van de juiste zorgverleners. Bij problemen met werk en inkomen werken we samen met arbeidsdeskundigen, juristen en financieel adviseurs.

Goede zorg vraagt om professionals met actuele kennis van de ziekte. We delen onze kennis met zorgverleners en andere professionals. Dit doen we door scholing via webinars en trainingen. Deze kennis komt voort uit onderzoek. Wij stimuleren onderzoek en adviseren over onderzoek naar Long COVID. C-support doet zelf geen onderzoek.

Lessen van Q-koorts
Bij C-support hebben we veel geleerd van Q-koorts. C-support is de zusterorganisatie van Q-support, de stichting voor nazorg voor Q-koortspatiënten. De klachten die horen bij een COVID-19-infectie lijken veel op de klachten die Q-koortspatiënten hebben. Bovendien weten we vanuit Q-support dat tijdige nazorg heel belangrijk is bij herstel na een infectieziekte. En dat we daarbij niet alleen naar de klachten moeten kijken. Maar vooral ook naar de gevolgen van die klachten op alle leefgebieden.

Flyer C-Support