De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) organiseert op 19 november 2018 een debatmanifestatie over pensioenen. Hierbij zal ook minister Koolmees aanwezig zijn.

Tijdens deze manifestatie zullen ook de toetsingscriteria voor een nieuw pensioenstelsel, zoals die door de gezamenlijke ouderenorganisaties in 2017 zijn vastgesteld, aan de orde komen.
Ter onderbouwing van deze stellingname wil de NVOG voorafgaand aan de debatmanifestatie graag de mening horen van hun leden over deze criteria. Hiertoe is een digitale enquete opgesteld.
Het onderzoeksbureau Motivaction, bekend met onderzoeken naar de pensioenproblematiek, zal de enquete organiseren en de gegevens verwerken, analyseren en rapporteren. De uitkomsten zullen tijdens de debatmanifestatie worden gepresenteerd in aanwezigheid van de minister.
Via het lidmaatschap van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) is Senioren Belangen ook lid van de NVOG. U bent daarom ook van harte uitgenodigd aan deze enquete deel te nemen.
Deelname is mogelijk door gebruik te maken van onderstaande unieke link voor de NVOG-enquete.
Leden hebben tot 19 oktober de tijd om de enquête in te vullen.

De unieke link voor de NVOG is   https://xs.motivaction.nl/onderzoek/nvog 
 
Copyright © 2018 Senioren Belangen.