Op dit moment is het in Den Haag redelijk stil rondom het onderwerp Pensioenen. Er zijn in de laatste weken in de Tweede Kamer in ieder geval geen belangrijke debatten gevoerd over dit onderwerp.
Maar "achter de schermen" wordt wel degelijk hard gewerkt aan de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord.
Vanuit het bestuur van de Koepel Gepensioneerden wordt u bijgepraat over de huidige stand van zaken als u op onderstaande link klikt.

 
Copyright © 2020 Senioren Belangen.