Gift

De energietoeslag helpt huishoudens met een laag inkomen om de sterk gestegen energierekening te betalen. De toeslag van de gemeente is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Huishoudens die recht hebben op de energietoeslag mogen deze houden. Er vindt achteraf geen verrekening plaats. De toeslag valt onder de bijzondere bijstand, is een gift en telt niet mee als inkomen voor de Belastingdienst. Mensen met een uitkering van de gemeente ontvangen de toeslag automatisch. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Andere huishoudens met een inkomen rond bijstandsniveau – zoals sommige zelfstandigen en ouderen – doen zelf een aanvraag bij de gemeente. 

Huishoudens die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag maar wel in de problemen komen door plotseling gestegen kosten, hebben mogelijk recht op individuele bijzondere bijstand in hun gemeente. Meer informatie: Wanneer heb ik recht op bijzondere bijstand?

Ondersteuning

Mensen die te maken hebben met dreigende geldzorgen kunnen ook andere ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken met de energieleverancier of via het Geldloket van de gemeente. Op de website Geldfit.nl/energie kunnen zij zien welke hulp er lokaal beschikbaar is en wat zij zelf kunnen doen. Er is een landelijk telefoonnummer, 0800-8115, waar mensen met geldzorgen anoniem terecht kunnen voor advies op maat.

Meer informatie over de energietoeslag: Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer € 800?