Voorzitter Frits Velker memoreerde in zijn toespraak dat Senioren Belangen terug kan kijken op een succesvol jaar. Hij roemt de prettige samenwerking in het bestuur en de betrokkenheid van de leden. Dit komt tot uitdrukking in een groeiende belangstelling voor de georganiseerde activiteiten, zodanig zelfs dat activiteiten als gezamenlijke maaltijden niet meer op één dag gehouden kunnen worden, maar vanwege de beperkte capaciteit in M.F.C. De Schans over twee dagen moeten worden verdeeld. Ook voor het komende jaar staan er weer diverse leuke en interessante activiteiten op het programma. Frits wijst ook op het belang van dienstverlening aan de leden, zoals bijvoorbeeld de belastingservice. Het ‘belastingteam’ is recent weer aangevuld met 2 nieuwe krachten.
Inherent aan een seniorenvereniging als Senioren Belangen is dat er jaarlijks leden ontvallen. Ondanks de coronaperikelen is de daling van het ledental in de afgelopen jaren gelukkig beperkt gebleven.
Om ook op wat langere termijn een bloeiende vereniging in stand te kunnen houden is het echter noodzakelijk dat er ook voldoende aanwas is van nieuwe leden. Voorzitter Velker doet daarom een beroep op de leden om in hun omgeving, familie of kennissenkring mensen enthousiast te maken voor het lidmaatschap van Senioren Belangen.