logoplaatsnamen250px
header home page

Lid worden

  Lid worden van Senioren Belangen? 
Onze vereniging is ook een plek voor ontmoeting, ontspanning of om samen actief bezig te zijn.
Lid zijn betekent ook dat uw belangen zowel lokaal als landelijk behartigd worden. Wij zijn een vereniging met meer dan 500 leden en.....hoe meer leden, hoe meer invloed kan worden uitgeoefend op politiek, overheid en andere instellingen. Kijk ook eens bij het artikel: "Waarom lid worden".

Vereniging "Senioren Belangen" is opgericht op 10 december 2015 met als hoofddoel lokaal de belangen te behartigen van de leden in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude.
Senioren Belangen is een algemene en zelfstandige belangenorganisatie van en voor senioren en voert een eigen, onafhankelijk beleid.
Wij werken actief samen met relevante lokale organisaties en overheden, die wij gevraagd en ongevraagd adviseren over relevante zaken, die senioren aangaan.

Pyramide van AusterlitzOnze belangenbehartiging is specifiek gericht op een aantal thema’s te weten: Wonen, Zorg en welzijn, Inkomen, Mobiliteit, waaronder Verkeer en Veiligheid, Domotica en Ouderenadvies. Uitgangspunt is dat Senioren Belangen een bijdrage wil leveren aan het verhogen van de kwaliteit van leven van senioren in de eerder genoemde gemeenten.

Als lid van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) kunnen wij  gebruik maken vann en aantal diensten en services, die door of namens de federatie aan haar leden wordt aangeboden. Voorbeelden zijn o.a. de collectieve ziektekostenverzekeringen en belastingservices.  
Om te zorgen dat landelijk onze belangen worden gewaarborgd zijn wij als lid van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) tevens aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden.

Senioren Belangen heeft als doelstelling een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens senioren, zodat zij – naar vermogen – in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en het behartigen van de belangen van senioren in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

Wij werken o.a. samen met de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) in de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel/Renswoude voor het afstemmen van actviteiten en services. Voor specifieke SWO activiteiten en datums alsmede de aangeboden services kunt u op hun website kijken. Kijk hiervoor op de betreffende SWO organisaties op de startpagina.
Ook zijn wij lid van de Coöperatie De kleine Schans in Woudenberg, de uitvoerende organisatie die in Woudenberg de zorg voor de inwoners regelt.

Voor onze statuten klik op deze link.


                 

 

 logo SWO
SWO Woudenberg
De Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg heeft tot doel het behartigen van het welzijn van de ouderen in Woudenberg. De Stichting biedt daartoe zelf een aantal diensten en activiteiten aan en werkt samen met andere vrijwilligersorganisaties voor ouderen.
    logo swo rsSWO-SR
Stichting Welzijn en Ondersteuning Scherpenzeel Renswoude (SWO-SR) is een brede welzijnsorganisatie die haar diensten en activiteiten richt op inwoners van Scherpenzeel en Renswoude van 23 jaar en ouder. SWO-SR gaat ervan uit dat elke inwoner hulp kan vragen en hulp kan bieden. 
 
logodeKleineSchans 250
Coöperatie De Kleine Schans

Samen de beste zorg en ondersteuning in Woudenberg organiseren tegen realistische kosten, daar draait het om bij De Kleine Schans. Wij richten ons zich op het welzijn van de inwoners van Woudenberg en willen graag voor hen doen wat nodig is als het gaat om zorg, ondersteuning en gezondheidsvragen. 
 leef3

Leven zoals u dat wilt

Met de diensten van Leef3.nu kunt u zo lang mogelijk en zo aangenaam mogelijk thuis blijven wonen. Met allerlei diensten voor ouderen en mantelzorgers maken we het u gemakkelijk. Kiest u voor een maaltijdservice of een pedicure aan huis? Personenalarmering of opticien? Leef3.nu is altijd bij u in de buurt en de lokale samenwerking met leveranciers is onze kracht. Wij helpen u graag uw leven te leiden zoals u dat wilt. Leef3.nu is een onderdeel van Beweging 3.0.