Ouderenmishandeling: Je gelooft het pas als je het ziet

Senioren Belangen zet zich op veel terreinen in. Van lokale belangenbehartiging tot persoonlijke ondersteuning. Een van hun activiteiten is het organiseren van themamiddagen over maatschappelijke onderwerpen die ouderen aangaan. Zo staat voor 19 november 2021 het thema "ouderenmishandeling" op de agenda.

Naar schatting krijgen jaarlijks 1 op de 20 ouderen te maken met ouderenmishandling. Een onderdeel van ouderenmishandeling is financieel misbruik.
Het komt voor in alle sociaaleconomische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving en stopt alleen door in actie te komen. Eén persoon is vaak genoeg.

Veilig Thuis Utrecht heeft een signalenkaart gemaakt betreffende financieel misbruik, zie bijlage. Het streven van Veilig Thuis; dat iedereen om en nabij kwetsbare ouderen in de provincie Utrecht deze kaart ontvangt. Naast inhoudelijke informatie over financieel misbruik bij ouderen, staan er tips en voorbeelden in over hoe men deze vorm van ouderenmisbruik kan signaleren en voorkomen. De signalenkaart is in eerste instantie bedoeld voor mensen in het directe netwerk van de oudere. Bij hen willen ze extra alertheid creëren. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers, familie, buren, verpleegkundigen en andere verzorgers.
Daarnaast blijft belangrijk dat ook ouderen zelf leren de signalen te herkennen en dit durven aan te geven, zelfs bij twijfel.
In onze nieuwsbrief van juni 2020 is ook al aandacht besteed aan ouderenmishandeling in het algemeen.
Met deze signalenkaart van Veilig Thuis hopen we een bijdrage te kunnen leveren om signalen met betrekking tot financieel misbruik vroegtijdig te herkennen.

Voor meer informatie: www.veiligthuisutrecht.nl 

Website met eenvoudige uitleg over de basisverzekering.
In Nederland zijn veel mensen die niet weten hoe de basisverzekering werkt. Veel mensen gaan nooit naar hun huisarts, omdat ze bang zijn om daarna een hoge rekening te krijgen. Ook weten veel mensen niet hoe het zit met de ziektekosten van bijvoorbeeld kinderen en de tandarts. Het is erg belangrijk dat iedereen in Nederland weet hoe de basisverzekering werkt.
Daarom is een website ontwikkeld: www.uitlegzorgverzekering.nl

Deze website laat op eenvoudige wijze zien hoe de basisverzekering in elkaar zit. Moeilijke begrippen zoals: eigen risico, eigen bijdrage en zorgtoeslag worden stap voor stap en met leuke voorbeelden uitgelegd.

U bent vast bekend met het Keukentafelgesprek?
Dit is hét gesprek waarin de zorgbehoefte van iemand wordt bepaald.

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de vraag: Welke hulpmiddelen krijgt u vergoed en uit welke regeling?
Voor een aantal hulpmiddelen heeft u recht op vergoeding. Welke dat zijn en uit welke regeling dit gebeurt, kunt u hierna lezen.

De regeling voor het z.g. mantelzorgcompliment is vervallen. Gemeenten zijn nu zelf verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. De gemeente Woudenberg heeft er voor gekozen om mantelzorgers een aanbod te doen voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Hieronder leest u meer over HHT.

 
Stichting Coalitie Erbij Woudenberg, verder genoemd als 'De Coalitie' heeft ten doel het verspreiden van kennis betreffende het herkennen en voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement.

Gebruikt u zorg? Dan zijn er regels die u beschermen. Dat zijn uw rechten.

Het wordt er niet makkelijker op om wijs te worden uit alle veranderende regels, voorzieningen en wetgevingen op het gebied van zorg en welzijn. Dit artikel beoogt u wat meer informatie te geven over de gewijzigde wetten in de zorgverlening.

 
Copyright © 2021 Senioren Belangen.