U bent vast bekend met het Keukentafelgesprek?
Dit is hét gesprek waarin de zorgbehoefte van iemand wordt bepaald.

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de vraag: Welke hulpmiddelen krijgt u vergoed en uit welke regeling?
Voor een aantal hulpmiddelen heeft u recht op vergoeding. Welke dat zijn en uit welke regeling dit gebeurt, kunt u hierna lezen.

De regeling voor het z.g. mantelzorgcompliment is vervallen. Gemeenten zijn nu zelf verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. De gemeente Woudenberg heeft er voor gekozen om mantelzorgers een aanbod te doen voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Hieronder leest u meer over HHT.

 
Stichting Coalitie Erbij Woudenberg, verder genoemd als 'De Coalitie' heeft ten doel het verspreiden van kennis betreffende het herkennen en voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement.

Het wordt er niet makkelijker op om wijs te worden uit alle veranderende regels, voorzieningen en wetgevingen op het gebied van zorg en welzijn. Dit artikel beoogt u wat meer informatie te geven over de gewijzigde wetten in de zorgverlening.

Gebruikt u zorg? Dan zijn er regels die u beschermen. Dat zijn uw rechten.

 
Copyright © 2018 Senioren Belangen.