Over Coöperatie De Kleine Schans
Er verandert veel in de zorg. Het moet goedkoper en beter en dit is mogelijk. Met dit doel is Coöperatie De Kleine Schans opgericht. Hiermee willen we in Woudenberg doen wat nodig is voor de inwoners. Op zo’n manier dat specifieke zorg pas gebruikt wordt als dit echt nodig is.

Gemeente Scherpenzeel heeft een eigen ‘lokaal’ steunpunt voor mantelzorg en vrijwilligerswerk: Steunpunt Scherpenzeel.

Hulp en ondersteuning
Lukt het u niet meer om zonder ondersteuning thuis te blijven wonen? Of komt u zonder hulp van anderen niet meer onder de mensen? De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) biedt hulp wanneer u geen hulp kunt vragen aan uw omgeving, zoals een partner, familie of vrienden, maar u wel moeite heeft met bijvoorbeeld het huishouden, verplaatsen in of om huis, vervoer in de omgeving of onder de mensen komen.
 

Het is belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in onze maatschappij. Soms is hierbij wat hulp nodig van vrienden, familie of buren. Als dit niet lukt biedt de gemeente hulp.
Wat is maatschappelijke ondersteuning?

Als u een vraag of een probleem heeft op het gebied van ondersteuning of zorg dan kunt u terecht bij het Dorpsteam Renswoude.

Welkom op de website van Steffie.. Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. Bijvoorbeeld reizen met de OV-chipkaart, hoe je gezonde keuzes maakt en wat het ondersteuningsplan is.

Buurtbemiddeling geeft praktische hulp om ergernissen en conflicten met buren zelf op te lossen.
Buurtbemiddeling helpt inwoners om de overlast of onenigheid met buren (weer) bespreekbaar te maken. Het idee is dat buren eerst zelf proberen om overlast met hun buren te bespreken. Lukt dat niet dan is het mogelijk om buurtbemiddeling te vragen om hulp.

De gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel hebben voor inwoners die zich inzetten als mantelzorger of die vrijwilligerswerk verrichten een collectief verzekeringspakket afgesloten. Hierdoor zijn mantelzorgers en vrijwilligers onder voorwaarden verzekerd voor ongevallen en voor beschadiging of kwijtraken van persoonlijke eigendommen.

 
Copyright © 2021 Senioren Belangen.