Pas de pensioenwet aan

Het wordt tijd dat de overheid een belofte gaat inlossen en dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd.
Maar die belofte zal niet worden ingelost met het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel, zoals dat er nu ligt. Daarvoor moet de pensioenwet worden aangepast; er moet een aantal belangrijke en wezenlijke aanpassingen in de voorgenomen Wet Toekomst Pensioenen komen. Als lid van Senioren Belangen worden ook uw (pensioen)belangen via de FASv behartigd door de Koepel Gepensioneerden. 
Laat daaarom uw stem horen en teken de petitie met het verzoek:
  • Aanpassing van de pensioenwet om blijvend te kunnen indexeren;
  • Aanpassing van de pensioenwet voor een eerlijke verdeling van de pensioenpot;
  • Aanpassing van de pensioenwet zodat gepensioneerden echt kunnen meepraten.
Ondertekenen van de petitie kan tot 16 augustus 2022.
Klik hier om rechstreeks naar de petitie te gaan.

noodpakket

Bij een incident of crisis kunnen de overheidsinstanties in ons land (zoals de gemeente of veiligheidsregio) de website crisis.nl gebruiken. Dat kan een gemeente of veiligheidsregio zijn maar ook een ministerie of de Rijksoverheid.

Er wordt een crisis op de site crisis.nl gezet als de lokale gemeente waar de crisis plaatsvindt dit wenselijk vindt, bijvoorbeeld omdat er veel verkeer wordt verwacht op de site. Het besluit om crisis.nl in te zetten ligt dus bij de gemeente, of in het geval van een landelijke crisis, bij het verantwoordelijke ministerie.