Zeer geslaagde ontspanningsmiddag bij Senioren Belangen

Het was weer gezellig op vrijdag 17 november bij de ontspanningsmiddag, georganiseerd door Senioren Belangen.
Ruim 85 mensen waren aanwezig om mee te doen aan een muzikale quiz in MFC de Schans in Woudenberg. Terwijl Hans Vesterink het publiek vermaakte met zijn muziek en quizvragen, kon men genieten van koffie en thee en allerlei hapjes die geserveerd werden.

photo 3 324De quizvragen waren divers. Zo speelde Hans Vesterink op zijn accordeon vele liedjes, die 
meegezongen konden worden en waarvan de titels en/of namen van de originele zangers moesten worden geraden. Tevens werden er leuke vragen gesteld, waarbij de algemene kennis van Nederland getoetst werd. Aan elk goed antwoord werden punten toegekend.

De quizvragen werden per tafel beantwoord en dat werkte mee aan de bevordering van de onderlinge contacten. De deelnemers aan de tafel, die de meeste punten behaalden, werden beloond met een klein prijsje en een luid applaus.

Sinds dit jaar is er een activiteitencommissie ingesteld door het bestuur van Senioren Belangen. Deze commissie heeft als doelstelling om door het organiseren van thema c.q. ontspanningsmiddagen meer senioren te bereiken. Gezien de grote opkomst bij de verschillende activiteiten in 2017 kan gesteld worden, dat deze doelstelling behaald is.

Vele senioren weten de weg te vinden om deel te nemen aan één van de door Senioren Belangen georganiseerde activiteiten, de gezamenlijke maaltijden, de dagreis of 5-daagse reis.

Informatie over activiteiten, belangenbehartiging, belastingservice , hulp en advies bij individuele vragen en/of problemen: kunt u vinden op de website www.seniorenbelangen.net of telefoon 033-2863461.

 
Copyright © 2020 Senioren Belangen.