Een overzicht van een aantal van onze activiteiten.
U kunt ook altijd voorstellen voor een activiteit doen bij een van onze bestuursleden.
 
Voorlichting en educatie
Computergebruik, internet, e-mail (privé lessen op aanvraag)
Bridge
Reanimatie en AED training ( in samenwerking met Rode Kruis)
Kerststukken, pompoenen, etc, opmaken
Themabijeenkomsten
Lezingen over uiteenlopende onderwerpen
 
Sociale en culturele activiteiten
Dagtochten
Meerdaagse reizen
Lezingen / voordrachten
Leeskringen
Theater bezoek
Inloopmiddagen (bij voldoende belangstelling)
Gezamenlijk maaltijden
 
Adviezen en diensten
Landelijke belangenbehartiging via lidmaatschap FASv en NVOG
Hulpfonds
Collectieve zorgverzekeringen
Conflictbemiddeling (mediation)
Computergebruik
(Mobiele) telefonie
Belasting service
Zorgtoeslag, huurtoeslag
 
Lokale en landelijke belangenbehartiging
Op de gebieden:
• Wonen
• Zorg en welzijn
• Mobiliteit
• Inkomen (o.a. uitkeringen, schuldhulpverlening)
 
Sportieve activiteiten
Koersbal (via de SWO)
Volleybal (via de SWO
Wandelen (alleen bij voldoende interesse)
Fietsen (in samenwerking PCOB en SWO)

Op een groot aantal terreinen werken wij nauw samen met andere organisaties en lokale overheden. In die situaties waarin wij niet zelf over de noodzakelijke expertise beschikken binnen ons ledenbestand, kunnen wij assisteren om de juiste instanties in te schakelen.