We willen als Senioren Belangen graag inspelen op de interesses, belangstelling en eisen en wensen van onze leden. Hiermee investeren we ook in de toekomst van onze eigen lokale vereniging.
Deze zaken kunnen echter niet alleen door het bestuur worden geïnitieerd en gedragen. Alleen samen kunnen we Senioren Belangen sterker maken en daardoor blijven aansluiten op een divers samengestelde generatie senioren.
Wij willen alle leden de kans en mogelijkheid geven actief te zijn, hierdoor nieuwe contacten op te doen en mee te gaan met de tijd.

idee2 250
Het is niet de bedoeling dat het bestuur altijd alle activiteiten organiseert. Het bestuur kan voor activiteiten ook coördinerend en faciliterend optreden. Wij zouden daarom ook graag zien dat meer leden participeren in de organisatie van activiteiten. Deze participatie kan als i isndividu maar ook samen met anderen in een werkgroep plaatsvinden.
Verder is het mogelijk om leden namens Senioren Belangen af te vaardigen naar reguliere overlegorganen waar we als Senioren Belangen in willn participeren. Een voorbeeld is Coöperatie De Kleine Schans waar een paar keer per jaar een ledenvergadering plaats vindt waarin Senioren Belangen inmiddels vertegenwoordigd wordt door Hans Lanphen..

Het bestuur wil dus graag in contact komen met leden, die “iets willen” en bereid zijn om samen met het bestuur eens na te denken en te praten over activiteiten en mogelijkheden.

Er zijn misschien ook leden die een leuke hobby hebben, bijzondere werkzaamheden hebben verricht of reizen hebben gemaakt, waarover zij bijvoorbeeld een voor anderen interessante voordracht kunnen houden.
Of misschien weet u wel iemand in uw familie of kennissenkring, vraag hem of haar of hij of zij bereid is mee te werken en laat het ons weten. Misschien zijn er in uw omgeving mensen, die samen met het bestuur van Senioren Belangen, activiteiten kunnen organiseren, die meer aansluiten bij de verwachtingen en wensen van onze leden en misschien zelfs lid willen worden. 
 
Spreekt deze werkwijze u aan of heeft heeft u suggesties, neem dan eens contact op met een van de bestuursleden om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.
Samen met onze meer dan 500 leden moeten we toch in staat zijn om echt iets te betekenen in onze samenleving.