geld banner

Minimabeleid gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude

Hoe werkt het?

Via uw gemeente kunt u meestal een (gedeeltelijke) vergoeding of bijdrage krijgen voor de volgende kosten: 
  • de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine
  • kosten voor vervoer
  • kosten voor culturele, sportieve of educatieve evenementen
Soms kunt u ook meedoen in een collectieve zorgverzekering tegen gunstige voorwaarden, kunnen gemeentelijke belastingen worden kwijtgescholden of hebt u recht op een langdurigheidstoeslag. Welke kosten worden vergoed en hoeveel, hangt af van het minimabeleid in de gemeente.

Wat te doen?
U dient een verzoek in bij uw gemeente. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u een vastgestelde vergoeding toegewezen.
Of u in aanmerking komt voor deze vergoedingen is afhankelijk van uw inkomen. De gemeente gaat daarbij uit van de geldende bijstandsnorm. U kunt zelf kijken of u in aanmerking komt voor minimaregelingen. U kunt dit berekenen op www.berekenuwrecht.nl. .

Wat heb ik nodig?
Voeg bij uw verzoek (kopieën van) de volgende documenten:
  • recent loonstrookje
  • laatste afschrift bank- en spaarrekeningen
  • bewijzen van bezit (bijvoorbeeld van lijfrente, woningbezit, kentekenbewijs auto)
Hoe lang duurt het?
U ontvangt binnen ongeveer 8 weken bericht of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen een termijn van 6 weken na het betreffende bericht van de gemeente bezwaar maken.

Klik hieronder op de gewenste gemeente om naar de relevante website te gaan voor meer informatie.

Gemeente   Contact   
Woudenberg Loket "De Kleine Schans"
Scherpenzeel  Eerstelijnscentrum "Het Foort"
Renswoude Bureau Minimaregelingen Veenendaal
   
Website overheid: Bijstandsnormen