Senioren Belangen kijkt terug op succesvol jaar 2017 en blikt vol vertrouwen vooruit naar 2018.

Op een zeer goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdagmiddag 5 januari in mfc De Schans in Woudenberg memoreerde voorzitter Frits Velker de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Het ledental is gegroeid naar 485, de bijeenkomsten worden goed bezocht en de samenwerking met andere seniorenorganisaties en gemeentelijke instanties verloopt goed.
Ook op het gebied van belangenbehartiging heeft Senioren Belangen een rol van betekenis kunnen spelen, zoals bij de belastingservice - in 2017 zijn weer ca. 200 aangiften verzorgd- en bij het verkrijgen van korting op de zorgverzekering via de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen.
Als nieuwe dienstverlening vermeldde Velker de mogelijkheid van het inroepen van de hulp van een mediator bij geschillen met instanties. Voorzitter Velker noemt de goede verstandhouding en samenwerking in het bestuur en de inzet van een grote groep vrijwilligers als belangrijke pijlers voor het succes in het afgelopen jaar. Voor het nieuwe jaar zijn de verwachtingen opnieuw hoog gespannen.
Bij een verdere gestage groei hoopt het bestuur in 2018 het 500e lid te mogen verwelkomen.
Ook wordt in samenwerking met Jeugd-Punt gewerkt aan een nieuw project waarbij jongeren in overleg klusjes uitvoeren voor ouderen. Nadat gezamenlijk een proost op het nieuwe jaar was uitgebracht, presenteerde de Reiscommissie het programma voor het komende jaar, te weten op 17 mei een dagreis naar Friesland en eind augustus een 5-daagse vakantie-reis naar het Teutoburgerwald in Duitsland.
Gelet op het enthousiasme van de aanwezigen mag weer worden gerekend op een grote belangstelling voor deze reizen.
De overige geplande activiteiten voor 2018 worden in februari door de Activiteiten-commissie bekend gemaakt op de Algemene Ledenvergadering.
Onder het genot van een drankje en heerlijke hapjes (zelf gemaakt door een aantal dames!) konden de aanwezigen nog geruime tijd genieten van het samenzijn en de gezellige sfeer die mede te danken was aan de muzikale invulling van de middag door het combo VerJAZZD uit Zeist.

Voor een uitgebreide foto reportage kijk op  Fotoalbums/Nieuwjaarsreceptie 2018