Steunpunt Scherpenzeel biedt ondersteuning aan mantelzorgers en ondersteunt het vrijwilligerswerk. Dat doet zij door onder meer deskundigheidsbevordering, organiseren van bijeenkomsten en bemiddeling van mensen naar vrijwilligerswerk.
Steunpunt Scherpenzeel werkt zoveel mogelijk lokaal en is waar nodig regionaal actief. Het is gevestigd in het eerstelijnscentrum het Foort, tweede verdieping.
Voor Senioren Belangen is met name de informele ondersteuning van belang. Senioren Belangen kan op een aantal punten binnen de informele ondersteuning c.q. belangenbehartiging een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld op het gebied van:
Kijk eens op de site van Steunpunt Scherpenzeel voor meer informatie.  
 
Copyright © 2021 Senioren Belangen.