zorg2


Om senioren met een zorgbehoefte goed voorbereid en met zelfvertrouwen het gesprek in te laten gaan, hebben we een informatief artikel opgesteld. Hierin worden alle vragen die senioren kunnen hebben voor, tijdens of na het keukentafekgesprek behandeld. Verder staan er tips in voor mantelzorgers en wordt de zorg vanuit het WIz en Zvw besproken.

Link naar informatief artikel ov er keukentafelgesprek.