zorg2


Welke regelingen zijn er?
In Nederland kennen we verschillende wetten en regelingen om hulpmiddelen (voor een deel) vergoed te krijgen. De vergoeding van een aantal hulpmiddelen is opgenomen in de volgende regelingen:
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Wet Langdurige zorg (WLz)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en Participatiewet
Of een bepaald hulpmiddel wordt vergoed, bepaalt de uitvoerende instantie, zoals een gemeente of zorgverzekeraar.
Ook als er een vergoeding is, moet u soms een deel zelf betalen. Dat ligt aan de instantie, de regeling, eventuele aanvullende verzekeringen en uw eigen financiële situatie. Of een hulpmiddel vergoed wordt, verschilt dus per persoon.

Welke regeling geldt voor u?
U kunt er gemakkelijk achter komen vanuit welke wet of regelgeving uw hulpmiddel vergoed zou kunnen worden.
Een overzicht van de hulpmiddelen per regelgeving.

Wmo: voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen.
Hulpmiddelen, die nodig zijn voor de zelfredzaamheid, het huishouden en de mobiliteit/beweging in en rond de woning. Of u deze vergoeding krijgt, bepaalt de gemeente. Het gaat dan om de volgende hulpmiddelen.:
 • Aanpassen vervoer (auto of fiets)
 • Aanpassen woning (bijvoorbeeld traplift)
 • Rolstoel
 • Scootmobiel
Wlz: voor mensen, die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben.
De volgende hulpmiddelen worden wellicht vergoed vanuit deze regelgeving:
 • Een rolstoel en de daarbij behorende voor de verzekerde noodzakelijke aanpassingen.
 • Een aan de aandoening, beperking of handicap van de verzekerde aangepaste scootmobiel.
 • Een aan de aandoening, beperking of handicap van de verzekerde aangepaste niet algemeen gebruikelijke fiets.
Zwv: aankloppen bij uw verzekeraar.
Sommige hulpmiddelen worden regelmatig uit het basispakket van uw ziektekostenverzekering vergoed. Een vergoeding kan onder voorwaarden gelden voor:
 • Hulpmiddelen voor de ademhaling
 • Compensatie van spreekbeperkingen
 • Hulpmiddelen bij diabetes
 • Hulpmiddelen voor het bewegingssysteem
 • Hulpmiddelen bij bewustzijnsstoornissen
 • Prothesen en pruiken
 • Schoenvoorzieningen
 • Hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed
 • Verzorging- en verbandmiddelen
 • Visuele en gehoor hulpmiddelen (brillen en hoortoestellen bijvoorbeeld)
 • Voedingsmiddelen
Uw zorgpolis geeft aan waar en onder welke voorwaarden een bepaald hulpmiddel verkrijgbaar is. Er kan ook een eigen bijdrage worden gevraagd. Voordat een hulpmiddel aangeschaft wordt, moet er eerst toestemming van de zorgverzekeraar worden gevraagd.
Eenvoudige loophulpmiddelen zoals rollators, krukken en loopreken zitten niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. Wel kan het zijn dat u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor dit soort hulpmiddelen. Dat kunt u zelf nagaan bij uw verzekeraar.
Er zijn zorgverzekeraars die een vergoeding bieden voor hulpmiddelen waarvoor u een eigen bijdrage betaalt. Voor een overzicht zie www.zorgwijzer.nl

WIA/Participatiewet, hulpmiddelen voor werk of studie, zoals:
 • Computeraanpassingen
 • Houding-ondersteunende stoel
 • Verstelbaar bureau
 • Auto-aanpassingen
 • Orthopedische werkschoenen
Meer informatie over eventueel vergoede hulpmiddelen vanuit de WIA vindt u op www.uwv.nl Lees meer over de participatiewet op www.regelhulp.nl