Inwoners, die problemen ondervinden met hun buren en er niet samen uitkomen, kunnen zich aaanmelden voor buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling is gratis. er wordt alleen verwacht dat dat de buren meewerken aan voor beiden acceptabele oplossing.
Bij meer dan de helft van de aanvragen hebben bemiddelaars beide buren kunnen bezoeken en horen, en bij ruim de helft leidde dit tot een bemiddelingsgesprek, waarin die buren gezamenlijk afspraken hebben gemaakt om overlast op te lossen.

Buurtbemiddeling werkt met goed getrainde, deskundige vrijwilligers: de buurtbemiddelaars. Zij spelen niet voor rechter, vellen geen oordeel en geven ook geen adviezen. Zij begeleiden buren om (weer) met elkaar in gesprek te komen en samen zélf een oplossing te bedenken waar ze allebei tevreden over zijn. Groot voordeel is dat het probleem dan ook echt uit de wereld is.

Buurtbemiddeling gaat stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf wilt. Alle informatie blijft vertrouwelijk. Soms blijken een of twee stappen al voldoende te zijn om een oplossing te vinden.

Aanmelden, afspraak maken of telefonisch advies: 033 - 469 24 20 (van ma t/m vrij van 09.00 - 13.00 uur) Kijk voor meer informatie en tips op de website www.problemenmetjeburen.nl
 
Copyright © 2021 Senioren Belangen.