zorg2


De gemeenten Baarn, Bunschoten, Soest en Woudenberg hebben besloten extra geld van het Rijk te besteden aan uren voor huishoudelijke hulp, ter ontlasting van mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen maximaal 1,5 uur per week huishoudelijke hulp aanvragen of 3 uur per 2 weken (tot maximaal 31 december 2017). Dit heet Huishoudelijke Hulp Toelage (afgekort als HHT).

Onder huishoudelijke hulp verstaan we:
  • het opruimen van het huis
  • de was doen
  • huishoudelijk werk (o.a. stoffen en zwaar huishoudelijk werk o.a. badkamer schoonmaken).
Wat zijn de voorwaarden?
  • De mantelzorger staat ingeschreven bij het steunpunt mantelzorg in de gemeente Baarn, Bunschoten, Soest of Woudenberg
  • Als bewijs van inschrijving bij het Steunpunt ontvangen mantelzorgers een brief over de HHT. Deze brief sturen zij op verzoek naar de aanbieder van HHT
  • De mantelzorger kiest in welk huishouden hij/zij de boven omschreven huishoudelijke hulp wil: of in het eigen huishouden, of in het huishouden van degene waarvan hij/zij mantelzorger is. De voorwaarde is dat het gekozen huishouden zich bevindt in de gemeente Baarn, Bunschoten, Soest of Woudenberg
  • Het huishouden waar de HHT plaats gaat vinden, beschikt NIET over een Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp. Beschikt dat huishouden wel over bedoelde indicatie dan is dat huishouden uitgesloten van HHT
  • Maximaal 1,5 uur HHT per week vindt plaats in één huishouden (of 3 uur per 2 weken). Verschillende mantelzorgers kunnen niet voor één en dezelfde huishouden HHT aanvragen. De mantelzorger kan maximaal één keer per jaar een aanvraag voor één huishouden indienen
  • De mantelzorger betaalt aan de aanbieder van HHT een eigen bijdrage van 5,00 euro per uur (7,50 euro voor 1,5 uur, 15 euro voor 3 uur). De werkelijke kosten van deze vorm van huishoudelijke hulp zijn echter 22,50 euro per uur. De gemeente betaalt het verschil, oftewel 17,50 euro per uur (22,50 minus 5,00 euro) aan de aanbieder van de huishoudelijke hulp
Nieuwe aanvragen worden gehonoreerd zolang er budget is.