zorg2

 
Stichting Coalitie Erbij Woudenberg, verder genoemd als 'De Coalitie' heeft ten doel het verspreiden van kennis betreffende het herkennen en voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement.
De Coalitie vindt het belangrijk om zoveel mogelijk kennis over het herkennen en de aanpak van eenzaamheid over te dragen.
Diverse organisaties hebben geconstateerd dat met name de zondag voor veel mensen een lange stille dag is.
Coalitei erbij organiseerd daarom eenmaal in de maand, op de tweede zondagmiddag, een gezellige koffie/theetafel voor alleengaanden in Woudenberg onder de naam: "Samen op Zondag". De middagen worden omlijst door bijvoorbeeld muziek, spelletjes, een lezing of een film, waarna geïnteresseerden, als ze dat wensen, met elkaar in gesprek kunnen gaan over bijv. het thema van die middag.
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Cultuurhuis van 14.30 tot 17.00 uur.
 
Hieronder vindt u de 2019 datums voor de bijeenkomsten "Samen op zondag"
 
datum maand
13 januari
10 februari
10 maart
14 april
12 mei
9 juni
14 juli
11 augustus
8 september
13 oktober
10 november
8 december
 
Tijdens de bijeenkomsten van Samen op Zondag kunnen de bezoekers in contactkopjekoffie komen met elkaar.
Ga gerust op een van de datums eens langs in het Cultuurhuis.
Voor vervoer kunt u bellen met het ouderenvervoer 033 286 22 73
 
Voor meer informatie kijk op de website: https://coalitieerbijwoudenberg.nl
of u kunt contact opnemen met Jeanine Schaling, telefoonummer: 033 286 3373.